Finansal Tablolar ve Muhasebe Standartları

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) biliyorsunuz 01.Temmuz.2012 tarihinde yürürlüğe giriyor.

6102 sayılı yeni TTK ile Türkiye’de uygulanan muhasebe sistemi de uluslararası muhasebe standartlarına uygun hale geliyor.

2013 yılında gerek ticari defterlerin tutulmasında, gerekse finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulanacak.

Şirketler ve işletmeler 2013 yılı finansal tablolarının yanında, 2012 sonu finansal tablolarını da Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltecekler.

28.06.2012 tarihinde yapılan güncelleme;

26.06.2012 tarihinde yasalaşan 6335 sayılı kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı.

Bu yazıyı okurken ve videoyu seyrederken mutlaka 6335 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin dikkate alınması gerekiyor.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçiçi madde 1’e baktığımızda Türkiye Muhasebe Standartlarının ;

a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları,

b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartları (KOBİ/TFRS)’ndan oluştuğunu görüyoruz.

Muhasebe standartlarına göre muhasebe yapılacak.

Muhasebeciler Açısından TMS Uygulaması

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 31.12.2013 mali tabloları Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanacak.

Ancak karşılaştırmalı mali tablo hazırlanacağı için 31.12.2012 tarihli mali tablolar da Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanarak bağımsız denetimden geçecek.

Bu konuda TebKobi TV’den tarafından hazırlanan aşağıdaki videoyu ilginç ve faydalı bulduğum için muhasebeci arkadaşlarımla paylaşmak istedim.

Videoyu izlediğinizde uygulamayı yapacak muhasebecilerin gözlerinin korkmaması gerektiği, Türkiyedeki muhasebecilerin Türkiye Muhasebe standartlarını, dolayısıyla uluslararası finansal raporlama standartlarını çok iyi kavrayacakları anlatılıyor.

Videoda, 2013 yılı mali tablolarında, muhasebe standartları uygulamasında neler yapılacağı tabir caizse kuşbakışı özet olarak anlatılıyor.

Mesela stoklardaki değer düşüklüğü,şüpheli alacak karşılığı, tamamen itfa edilmiş olmasına rağmen işletmede hala kullanılan sabit kıymet için yapılacak uygulamalar, uygulama alanı genişleyecek reeskont işlemi, karşılıklar, örnek olarak aktüeryal hesaba göre kıdem tazminatı karşılıkları gibi.

Tekrar etmek gerekirse, 2013 sonu itibariyle hazırlanacak mali tabloların 2012 sonu ile karşılaştırmalı hazırlanacağını düşündüğümüzde, 2012 sonu mali tablolarına da muhasebe standartları uygulanacak ve bu mali tablolarda düzeltilecektir.

Bu yüzden 2012 yılı sonu finansal tablolarını uygulama başlangıcı olacağını dikkate alırsak yapılması gereken işlemleri şimdiden düşünmeliyiz.

Muhasebeci arkadaşlarımın aşağıdaki videoyu ilgiyle izleyeceğini zannediyorum.

Yeni Muhasebe Standartları Ne Zaman Uygulanmaya Başlıyor?
TEB KOBİ TV.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir