Özel Maliyet Harcamaları Nelerdir ?

Konunun birinci yazısında, Vergi Usul Kanunu (VUK) 272 nci maddeye göre özel maliyet harcamalarının neler olduğu, aktifleştirilmesi ve nasıl itfa edilmesi gerektiğini incelemeye çalışmıştım.

Ayrıca Tek Düzen Hesap Planı’na göre nasıl muhasebeleştirme yapılacağından bahsetmiştim.

Hatırlatmak için kısaca değinmek gerekirse ;

İşletmelerde normal tamir, bakım ve temizlik harcamaları dışında kiracı oldukları gayrimenkulün iktisadi değerini artıran, gayrimenkulü genişleten harcamaların özel maliyet harcamaları olduğunu ve bu yüzden aktifleştirilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştım.

Yine Vergi Usul Kanunu 327 nci maddeye göre aktifleştirilen özel maliyetlerin nasıl itfa edileceğini incelemiştim.

Birinci yazıyı okumak isterseniz lütfen burayı tıklayın.

Konunun ikinci bölümü olan bu yazıda, dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsederek özel maliyetler konusunu tamamlamaya çalışacağım.

Özel Maliyet Giderlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Muhasebede özel maliyetler aktifleştirilirken dikkat edilecek hususlar var.

Önce şunu söylemek gerekiyor ;

Yapılan değişiklik veya ilave, gayrimenkulden ayrılması halinde bir işe yaramıyor, bir değer kazanmıyorsa, gayrimenkulden sökülmesi durumunda gayrimenkulde bir değer azalışına sebebiyet veriyorsa, yapılan harcamalar özet maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi gerekir.

Bu şartın dışında ayrıca;

  1. Harcama yapılan gayrimenkulde kiracı olarak bulunuluyor olmalı.
  2. Yapılan harcamalar VUK 272 nci maddede belirtilen, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerden olmalı.
  3. Harcama, yine VUK 272 nci maddede belirtildiği gibi normal tamir ve bakım giderlerinden olmamalı.

Özel Maliyetlerin İtfa Süresi

Yukarıda özel maliyetlerin itfasının, VUK 327 nci maddesine göre yapılacağından bahsetmiştim.

Bu maddeye göre ;

Özel maliyet, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir.

Kira süresi dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması halinde,  itfa edilmemiş olarak bekleyen giderin tamamı boşaltma yılında gider yazılır.

Kira süresinin sözleşmede belli edilmemesi halinde, “Amortisman Oranları Tablosu” na baktığımızda 56.ncı sırada, özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)  5 yılda, % 20 oranı ile itfa edilir.

Tek Düzen Hesap Planı’ndaki “264. ÖZEL MALİYETLER” hesap açıklamasında ise hesabın işleyişi kısmında ise şöyle itfa edileceği yazmakta ;

Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin beş yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorti edilir.”

Kira Sözleşmesinin Bir Yıl Olması Durumunda İtfa

Kira sözleşmeleri bazen bir yıl yapılmakta ve ertesi yıllarda da uzatılmaktadır.

Sözleşmenin bir yıl olması halinde itfa ne olacak ?

VUK 327 nci madde, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir dediğine göre harcamanın yapıldığı yılda gider yazılabilir  mi ?

Burada gerçekten kira sözleşmesi bir yıl için yapılmış, bir yılın sonunda kiralanan gayrimenkul boşatılacaksa, herhalde ayni yıl özel maliyet harcamalarını gider yazmakta bir sakınca olmayacaktır.

Fakat yukarıda söylediğim gibi sözleşme bir yıl yapılıyor ve daha sonraki yıllarda uzatılıyorsa, bu durumu ?Kira müddeti belli olmayanlar? olarak kabul edip beş yılda, %20 oranıyla itfa edilmesi gerekir.

Muhasebe Uygulamasında Özel Maliyetler Aktifleştirilmeli

Evet, buraya kadar yapmaya çalıştığım açıklamalardan anlaşılacağı gibi, muhasebe uygulamasında özel maliyetlerin aktifleştirerek itfa edilmesi gerektiği anlaşılıyor.

İşletmelerin, kiracı olarak bulundukları gayrimenkullerde yaptıkları değer artırıcı harcamaları, gayrimenkulde yaptıkları değişiklik ve ilavelerin bedellerini, normal tamir bakım giderlerinden ayırarak aktifleştirmeleri gerekiyor.

Muhasebeci olarak bu ayırıma dikkat etmek gerekiyor.

Umarım bu açıklamalarım muhasebe mesleğine gönül vermiş, özellikle bu mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma faydalı olmuştur.

Muhasebeci arkadaşlarımdan, özel maliyetler konusundaki düşüncelerini yorum bölümünden bizlerle paylaşmalarını rica ediyorum.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir