Muhasebeye Ertesi Yıl Gelen Faturalar

28 Ocak 2012 by

Muhasebeye Ertesi Yıl Gelen Faturalar

Muhasebede Geçmiş Yıla Ait Gider Faturaları

Muhasebede yıl sonu gelince işletmenin ilişkide bulunduğu işletmelerle cari hesap mutabakatları ayrı bir önem kazanmakta.

Bu mutabakat ile unutulmuş, kaybolmuş faturaların gerek KDV beyannamesinin, gerekse Ba ve Bs formlarının verilmesinden önce hesaplara alınması sağlanmakta.

Bu belgelerin muhasebe kayıtları oluşturulmakta.

Ancak muhasebe bölümlerinin gösterdiği tüm gayretlere rağmen yine de işletmeye intikal etmemiş, kaybolmuş ya da unutulmuş gider faturaları olabilmekte.

Bu durumda bu faturalar için nasıl muhasebe kaydı yapılabilir, ait olduğu yılda gider olarak dikkate alınabilir mi ?

Evet bu faturalar muhasebeleştirilebilir ve ilgili yılda gider olarak dikkate alınabilir, ama bu nasıl yapılır ?

Bu soruya iki açıdan cevap verelim.

Geç Gelen Gider Faturasının Muhasebe Kaydı

Geç gelen gider faturalarının muhasebe kaydı.

İlgili yılın son ayına ait KDV beyannamesi verildikten sonra gelen gider faturasının bir sonraki yılda muhasebeleştirilmesi mümkün.

Muhasebe kaydının yapılacağı hesap,  tek düzen hesap planında bu tip muhasebe kaydı için kullanılması öngörülen  681. Önceki Dönem Gider ve Zararlar hesabı olacaktır.

Bu hesabın açıklamasına baktığımızda da gördüğümüz gibi, içinde bulunulan yıldan önceki yıla (bir başka ifadeyle döneme) ait olan ve o yılda muhasebe kayıtlarına hata ya da unutma gibi nedenlerle alınamamış tutarların kaydedildiği hesap olduğunu görüyoruz.

Burada dikkat edilecek çok önemli husus ; gider faturasını katma değer vergisi dahil olarak 681. Önceki Dönem Gider ve Zararlar hesabında muhasebeleştirilmek olacaktır.

Çünkü geçmiş yıla ait bir gider faturasının katma değer vergisi, içinde bulunan (yani faturanın muhasebe kaydının yapıldığı) yılda KDV beyannamesinde indirilemez.

Dikkat edilecek ikinci husus ise, bu giderin muhasebe kaydının yapıldığı yılda kanunen kabul edilmeyen gider olacağıdır.

Geç Gelen Gider Faturasının Beyannamede İndirilmesi

İlgili yılında muhasebeleştirilememiş gider faturası, o yıla ait Kurumlar vergisi beyannamesinde indirilmesi mümkün.

Kurumlar vergisi beyannamesinin, diğer indirimler satırında KDV dahil tutarı ile gösterilerek indirimi mümkün.

Bu indirimin beyanname verilirken unutulmaması gerekiyor.

İçinde bulunduğumuz bu günlerde, unutmamaları gereken bir muhasebe uygulamasını muhasebeci arkadaşlarımın dikkatlerine sunmak istedim.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir

Volkan Kara

Volkan Kara

Giresun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Yüksek öğrenimi İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde yaptı, yine Akademi'ye bağlı Muhasebe Enstitüsü'nde "Lisansüstü Muhasebe Uzmanlığı" eğitimi aldı. 25 yıldan fazla sanayii şirketlerinde Muhasebe ve Mali İşler Yöneticiliği yaptı. Çeşitli eğitim sertifikaları yanında, mesleğinin gerektirdiği S. M. Mali Müşavir ruhsatı bulunmaktadır.

More Posts


Şimdi üye olun!

Ücretsiz e-kitabınızı alın...  Name: Email: 40 subscribers Bilgilerinizin güvenliğine saygılıyız. Email Marketingby GetResponse

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This
Önceki yazıyı okuyun:
İşletmelerde maliyet giderleri karşılığı aylık hesaplanır.
Muhasebede Maliyet Giderleri Karşılığı

Muhasebede Gider Kar...

Kapat